สุขภาพที่ดีกว่า ในราคาที่เหมาะสม

ทำไม? ต้อง Human Growth Hormone (HGH) และสารนี้คืออะไร?

Human Growth Hormone (HGH) คือฮอร์โมนชนิดหนึ่ง ของระบบต่อมไร้ท่อ ที่ทำหน้าที่ผลิต ฮอร์โมนที่สำคัญอื่นๆ ในร่างกาย เช่น ฮอร์โมนเอสโตเจน, โปรเจสสเตอโรน, เทสโทสเตอโรน, เมลาโทนิน และ DHEA. HGH และฮอร์โมนต่างๆเหล่านี้ จะเสื่อมคลายลงไปตาม อายุขัย จากอายุ 21 ปี ถึง 61 ปี HGH จะลดลงถึง 80% นั่นคือสาเหตุที่ว่า ทำไมคนเราถึงแก่ขึ้น

HGH มีส่วนสำคัญในทุกๆเซลของร่างกายในการสร้าง ผิวหนัง ผม กล้ามเนื่อ กระดูก หัวใจ ปอด ตับ ไต

จากการค้นคว้าและทดลองของ Dr. Rudman แห่ง คณะแพทย์ศาสตร์ วิสคอนซิลคอลเลจ ให้อาสาสมัครอายุ 61-81 ปี ใช้ HGH ที่ผลิตขึ้น จากโรงงานเพื่อใช้แทนที่ HGH ธรรมชาติของร่างกาย โดยไม่มีการออกกำลังกาย หลังจาก 6 เดือน พบว่าสามารถลดอายุได้ 10-20 ปี กล้ามเนื้อ เพิ่มขึ้น 8.8% ไขมันลดลง 14.4% ประสิทธิภาพทางเพศดีขึ้น นอนหลับ สบาย ผิวหน้าสดใส รอยเหี่ยวย่นลดลง ผิวมีความยืดหยุ่นดีขึ้น Dr. Rudman ยังค้นพบประโยชน์ของ HGH สังเคราะห์อีกมากมาย

GHR-15 คืออะไร?

Growth Hormone Releaser 15 (GHR-15) ไม่ใช่ฮอร์โมน แต่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ไปกระตุ้นให้มีการผลิตและสร้าง HGH ภายในร่างกายของคนเรา

จากการวิจัยและค้นคว้า GHR-15 ให้ผลที่ดีที่สุด เมื่อทานต่อเนื่องกัน 5 วัน เว้น 2 วัน เป็นเวลา 3 เดือน และหยุดทานเดือนที่ 4 ทั้งเดือน

ทำไมต้องจ่ายเงินซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นทุกเดือน GHR-15 ราคาถูกกว่า ให้ผลที่ดีกว่า

ประโยชน์ของ GHR-15 มีมากมาย ดังนี้

Average IGF-1 Increase Comparison

Brand Name Average IGF-1 Increase
GHR-15 320.5%
Pharmacy in Blend 160.5%
EMP Homeopathic HGH 151.0%
Vital HGH 118.0%
Nu-Spring 105.8%
Secretagogue HGH 105.8%
Rejuvamax 93.0%
Regenesis Pro 82.8%
Pro HGH 57.2%
Bodies Best HGH 56.8%
Youth Renew 2000 HGH 56.8%
ForMor HGH Boost 56.8%
Youth Activator 56.8%
Eden GH-1 44.1%
Biogevity 41.0%
Product Comparison : GHR-15 Injectable HGH
Product composition 100% Natural 100% Synthetic
Delivery system 2 scoops/4 cap. daily 2 injections daily
Immediately of effect days to weeks days to weeks
Legality in US Totally natural Severely restricted
Reported complications None Possible
Other HGH compatibility Yes Perhaps
Monthly product cost $79.99 $120-150
Annual Product cost less than $900 $1,200-1,800


Human Growth Hormone (HGH): GHR-15
Buy It


Authorized retailer
email:[email protected]

***ยินดีรับบัตรเครดิต วีซ่าและมาสเตอร์ ***

***We accept VISA and Master Card***

back